މޫސުމާއި ގުޅޭ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާމެދު ފަޚުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ) މޫސަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޫސަ މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އދގެ 74 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނިއުޔޯކަށް ވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ވަފްދުގައި އޭނާ ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ފާޑުކިޔަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން މޫސަ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ ނިއުޔޯކަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކަމަށާއި، އަދި އަމިއްލަގޮތުން އެދަތުރު ކުރެއްވީ ހަތް އަހަރަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު އދގައި ތަގުރީރު ކުރައްވާ މަންޒަރު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އދގެ މައި އޮފީހަށް ވަނުމަށް ދިވެހި މިޝަނުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކުރައްވާ ކަމަށްވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރައީސް ސޯލިހާމެދު ފަޚުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް މޫސަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 ކުރިން އމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕަސަންކަންވެސް ކުރެއްވި މޫސާ މަނިކު ވަނީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ އެކު ޕީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވާ އޭރުގެ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް އަދި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާލުވެ ޕޯޑިއަމް ތަކުގައި ވާހަކަދައްކަވަފައެވެ.

13 thoughts on “މޫސުމާއި ގުޅޭ ވަޒީރުންގެ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި”

Leave a Reply

Your email address will not be published.