ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް ޕާކިސްތާނަށް އައިސްފި

ޕާކިސްތާނުގެ ކަޝްމީރަށާއި ޕަންޖާބް ސަރަހައްދަށް ބާރު ގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސްފިއެވެ.

މި ބިންހެލުމުގައި ޖުމްލަ 25 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު، 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 5.8 ބާރު މިނުގައި އައި މި ބިންހެލުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައިވަނީ، ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދަކީ ބައިބޯ ސަރަހައްދެއް ކަމުން ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން އާޒަދް ކަޝްމީރުގެ ބޮޑު މަގުގެ ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދަތުރުތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސްއެޅިފަ އެވެ. ދަތުރުތަކަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ސަބަބުން އަނިޔާވި ގިނަ މީހުނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގައި ވެސް ދައްޗާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.