ތިއުޅެނީ ރޭގަނޑު ނުނިދޭތީތަ؟ ކުޑައިރު ބަސްނޭހީމާ ކަމަށް ވެދާނެ

ނުނިދިގެން އެޝަކުވާ ކުރާ ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކީތްވެގެންތޯ އެއްފަހަރުވެސް ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރެއްގައި ކުޑައިރު އުޅެވުނު ގޮތުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެތާއެވެ؟

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދައޮސްޓްރޭލިޔަން ޔުނިވަރސިޓީއިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އުމުރުން 16 އަހަރު ވާއިރު ބަސްނާހާ އުޅޭ ކުދިންނަށް ވެސް އެކުދިންގެ މައްސަލަތައް ހުރި ނިސްބަތަކުން އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ނިދުމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ

މިދިރާސާ ހެދުމަށް 25،000 ކުދިން ބައިވެރިކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ކުދިން ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެ އުމުރުން 42 އަހަރު ވަންދެން ދިރިއުޅުފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ސައިންސްވެރިން ވަނީ ހޯދާފަ އެވެ. މި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ ފަސް އަހަރުގައި ވަރަށް ބަސްނާހާ އުޅެފައިވާ ކުދިން އުމުރުން ދުވަސްވުމުން ނިދަން އުނދަގޫވު މިންވަރު 40 ޕަސެންޓް އިތުރު ކަމަށެވެ.

ނިދަން ދަތިވާ މައްސަލަ ހުންނަ ކަމަށް ބަލަނީ ރޭގަނޑު ރަނގަޅަށް ނުނިދި އިރުއިރުކޮލާ ހޭލެވި އަލުން ނިދަން ދަތިވުމަށެވެ. އިރުކޮޅަކު ނިދާލެވުނަސް ހޭލެވޭއިރު ހަށިގަނޑަށް އެއްވެސް އަރާމެއް ނުލިބި ވަރުބަލިކަން އިހްސާސް ކުރެވުމަކީ ވެސް ނިދުމުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުންނަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.